Öregek Napközi Otthona néven 1973 szeptemberében a Papkastélyban kezdte meg működését az intézmény, melynek szükségességét a magányos és idős emberek magas száma indokolta. A tanács 1979-ben összevonta az Öregek Napközi Otthonát és az újonnan elindított házi szociális gondozó szolgálatot, a neve pedig Egyesített Szociális Intézményre változott. 1987 novemberében új helyre, a megüresedett Bajcsy-Zs. út 7. szám alatti volt Egészségház épületébe költöztek. Ezzel megteremtődött annak lehetősége, hogy 15 fő részére hétfőtől péntekig bentlakással teljes ellátást és felügyeletet biztosítsanak, a hétvégét pedig családjuk körében töltsék el a gondozottak. Az idősek haza és vissza szállításáról az intézmény gondoskodott. 1990-ben a neve Szociális Gondozási Központra változott. 2003 és 2005 között a téli időszakban november 1. és február 28. között a gondozottak kérésére hétnapossá vált a bentlakásuk. 2004-től Jászfényszaru Város Gondozási Központja elnevezést kapott az intézmény. 2005-ben az épület bővítése és akadálymentesítése valósult meg, a fejlesztést a Megyei Területfejlesztési Tanács anyagilag – kétéves ütemezéssel – támogatta. A 29 m2 területű bővítés egy kétágyas szobának és a mozgáskorlátozottak szociális blokkjának kiépítését tette lehetővé.

2015. november 3

Időközben az intézmény feladatai jelentősen bővültek, így az idősek klubja, a szociális étkeztetés, a házigondozás és az idősek otthona mellett a gyermekjóléti, a családsegítő- és a védőnői szolgálat (2023.07.31-ig), valamint a jelzőrendszeres házisegítségnyújtás feladatait is ellátja. 2014-ben állandó helyére, a Teaházba – Tompa M.u.7.szám – költözött az Idősek Klubja és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.

Az egyre növekvő igényeket a kis otthon nem tudta egy idő után kielégíteni. Szükségessé vált a bővítése, amit Jászfényszaru Város Képviselőtestülete annak ellenére támogatott, hogy működtetése nem kötelező feladata a településnek. 2015. november 3-án adták át a felújított Gondozási Központot, így az eddigi 15 férőhely újabb 31 férőhellyel bővült, ezzel 46 idős ember ellátására nyílt lehetőség. A beruházást közel 44 millió forint európai uniós támogatásból és 256 millió forint önerőből finanszírozta a város. A bővítés során, 365 négyzetméteren korszerűsítették az intézményt, az új rész nagysága csaknem 830 négyzetméter, így összesen mintegy 1200 négyzetméter áll rendelkezésre az idősek bentlakásos ellátására.

A Gondozási Központ vezetését Kiss Jánosné intézményvezető végzi.

A lakók ellátását 12 ápoló, gondozó és a koordináló ápoló biztosítja a nap 24 órájában. Munkájukat nyolc fős technikai személyzet, egy fő terápiás munkatárs, három adminisztrátor segíti. Az intézmény lakóinak orvosi ellátása biztosított.

Forrás:
Tóth Tibor (szerk.): Jászfényszaru kulturális és természeti értékei